Logistický park Kutná Hora
Rodinný dům Tanvald
Garáž Albrechtice

SAPORA - S námi vše zapadá

Firma Sapora s.r.o. byla založena v roce 2013 jako společnost s ručením omezeným, která se zaměřuje na kompletní služby v pozemním stavitelství. K hlavním činnostem společnosti patří realizace staveb, dále stavební dozor investora včetně koordinátora bezpečnosti práce, inženýring staveb, odborné poradenství v oblasti pozemních staveb. Zákazníkovi umíme nabídnout také kompletní projekční služby od architektonického návrhu až po vypracování prováděcí projektové dokumentace. Působíme převážně v kraji středočeském, libereckém a Praze.

Naše činnost

Realizace staveb

 • stavební rekonstrukce na klíč (drobné i komplexní)
 • výstavby rodinných domů na klíč
 • výstavby řadových domů
 • realizace bytových domů
 • půdní vestavby
 • zateplení domů
 • dílčí nebo drobné stavební práce

Technický dozor investora (TDI)

Náplní práce technického dozoru investora „TDI“ je zejména kontrola realizace prací a dodávek stavebních společností, stavebních řemesel a ostatních stavebních dělníků podílejících se na stavbě či rekonstrukci daného objektu.

Technický dozor investora se účastní přejímacích řízení s dodavateli investora, jednání s projektantem investora a s příslušnými orgány státní správy.

Prací technického dozoru investora je ohlídat dodržování postupu prací v souladu s vydaným stavebním povolením a platnou stavební dokumentací, dodržování platných technických norem „ČSN“ a dodržování smluvních podmínek mezi investorem a dodavatelem stavby.

V poslední řadě technický dozor investora kontroluje financování stavby, kontroluje dílčí rozpracovanost a podklady k fakturacím vystavené dodavatelem investora a to včetně posouzení požadovaných víceprací a nutnost jejich provedení.

Výsledkem činností technického dozoru investora je úspora času a peněz investora.

Projektová činnost

 • přípravné práce - provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky
 • studie stavby - vypracování studie stavby ve variantách dle požadavků zadavatele
 • dokumentace pro územní řízení - zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
 • dokumentace pro stavební řízení - zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu
 • realizační dokumentace - zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • zadávací dokumentace - sestavení tendrové/zadávací dokumentace (výkaz výměr)
 • rozpočty - tvorba, kontrola a posuzování rozpočtů stavebních prací
 • výkon autorského dozoru při provádění stavby

Reference

Zkušenosti

Níže uvádíme orientační přehled realizovaných staveb na kterých jsme se podíleli jako vedoucí pracovníci realizačních týmů. Tyto stavby se realizovali v letech 2001 až 2012. Na níže uvedených zakázkách jsme pracovali v zaměstnaneckém poměru.

 • Novostavba firmy Nelumbo Chomutov
 • Novostavba vědeckotechnického parku Roztoky
 • Novostavba provozovny AVE Karlovy Vary
 • Bytový dům rezidence 3D Modřany
 • Bytový dům Chlebovická objekt B
 • Bytový dům Písková
 • Bytový dům Chlebovická objekt C
 • Bytový dům Chlebovická objekt D
 • Bytový dům Rezidence Sedlec
 • Bytový dům Roztoky objekty B2 a B3
 • Bytový dům Zbraslav
 • Rekonstrukce objektu v Ostrovní ulici
 • Rekonstrukce výrobní haly v Rudníku

Kontakt

Sapora s.r.o.
Brumberská 628
468 41 Tanvald

IČ: 228 03 025
DIČ: CZ22803025

info@sapora.cz

 

Tým

Lukáš Soucha
soucha@sapora.cz
+420 608 142 083

 

Ing. Jan Mikuš
mikus@sapora.cz
+420 775 285 002